ZUŠ Klobouky u Brna

Taneční oborTaneční obor základních uměleckých škol podchycuje a rozvíjí taneční nadání dětí. Poskytuje každému žákovi, podle míry jeho schopností a zájmu, takové základy odborného vzdělání, které mu umožní uplatnit se jako tanečník v souborech zájmové umělecké činnosti, nebo v povolání. Taneční obor je nezastupitelnou přípravou ke studiu na konzervatoři.

Výuka TO ZUŠ se člení na přípravnou taneční výchovu (do které mohou být přijímány i děti předškolního věku) a na I. a II. stupeň základního studia.

I. stupeň

Taneční sál

v 1. a 2. ročníku se vyučuje:

- taneční průprava

- taneční praxe

 

ve 3. - 7. ročníku se vyučuje :

- současný tanec

- lidový tanec

- klasická taneční technika

- taneční praxe

Koncert tanečního oboru

Výuka za II. stupni (1. - 4. ročník) je zaměřena k dokonalejšímu zvládnutí taneční techniky a klade důraz na osobitý taneční projev.

 

Vyučovacími předměty jsou:

- současný tanec

- lidový tanec

- klasická taneční technika

- taneční praxe.