ZUŠ Klobouky u Brna

Přihláška!!! Tato web přihláška má pouze informativní charakter !!!

 

Může být odeslána kdykoliv během školního roku a slouží pouze jako informace o případném budoucím zájmu navštěvovat naši školu.

 

Oficiální přihlášku si můžete vyzvednout přímo v ředitelně školy, nebo si ji můžete stáhnout v sekci Ke stažení (formát pdf nebo doc).

 

Přihláška

Požadované studium

 

Obor: 

Nástroj: 

Informace o přihlašovaném

 

Jméno a příjmení: 

Datum narození: 

Bydliště: 

Telefon: 

ZŠ nebo SŠ: 

Třída: 

Zákonný zástupce žáka

 

Jméno a příjmení: 

Bydliště: 

Telefon: 

Email: