ZUŠ Klobouky u Brna

Vítejte na našich stránkách ! 

Základní umělecké školství má v Kloboukách již 80-ti letou tradici, ale teprve od 1.1.1995 je ZUŠ v Kloboukách samostatným právním subjektem. Do tohoto data byla ZUŠ, dříve LŠU ( lidová škola umění) pobočkou ZUŠ Hustopeče.

 

Budova

ZUŠ Klobouky u Brna je škola dvouoborová, poněvadž poskytuje svým žákům základy vzdělání v oboru hudebním a tanečním. Cílová kapacita školy je 172 žáků v oboru hudebním a v tanečním je to žáků 40. V současnosti je kapacita školy nepřetržitě již od roku 2011 zcela zaplněna.

 

 

ZUŠ v Kloboukách u Brna je školou spádovou a poskytuje základy hudebního a tanečního vzdělání dětem a mládeži z 25 okolních blízkých, ale i vzdálených obcí. Jednou z velkých předností naší školy je pestrá nabídka vyučovaných oborů, které jsme schopni našim klientům (Vašim dětem) nabídnout.

 

V hudebním oboru vyučujeme hru na tyto nástroje: Housle, violoncello, kontrabas, kytara, klavír, cimbál, zobcová flétna, příčná flétna, klarinet, saxofon, trubka, tenor, tuba, keyboard, bicí nástroje, sólový a sborový zpěv.

 

Další velkou motivací pro děti je uplatnění v cimbálové muzice, anebo v dechovém souboru školy. Výhodou těchto souborů je, že mohou zaštítit téměř veškeré kulturní akce, které pořádají okolní obce a tím nejlépe zviditelní naši práci pro širokou veřejnost. V tanečním oboru se vyučuje klasický tanec, současný moderní tanec, lidový tanec a tanec na špičkách.Naši školu mohou navštěvovat děti ve věku od 5-ti let.

 

Druhou velkou předností školy je plně kvalifikovaný a aprobovaný pedagogický sbor.

 

Jindřich Demela

ředitel ZUŠ Klobouky u Brna